Christmas Bouquet to Sevastopol, Ukraine

Dear Sasha!

Bolshoe spasibo za dostavky zvetov moeu` mame. Otluchnaya rabota u otluchnoe kachastvo. V budushem ya bydy pol`zovatsya tolko vashumu yslygamu u bydy rekomendovat polzovatsya vashumu yslygamu vsem moun dryz`yam u znakomum.
Good luck.

V. Woodward

This entry was posted in Client Testimonials and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply